Trygghetsavtal

<><> 

Ett serviceavtal är en garanti för att din produktion ska säkras.

Det finns inget så kostsamt som långa oväntade driftstopp. Skulle det bli ett allvarligt fel på din anläggning är möjligheterna till alternativ produktion ofta begränsade. Konsekvenserna kan därför bli svåra. Vi erbjuder olika nivåer av serviceåtaganden. Maskinens storlek tillsammans med dina behov och önskemål, avgör vilken nivå du ska välja.


Lönsamheten


Ett serviceavtal innebär att ditt företag alltid vet vad kostnaden för service kommer att bli under året. Inga överraskningar när det gäller det löpande underhållet, och risken för långa kostsamma avbrott minskar. Det enda som tillkommer är eventuella delar som behöver bytas i samband med servicen.


Snabb respons är en förutsättning för god ekonomi. Med rätt serviceavtal behöver inte Er produktion stå stilla mer än något dygn då vi sänder över en alternativ lösning til Er. Det är också en självklarhet för oss att vi fortbildas kontinuerligt och alltid har god kunskap om våra maskiner.


Vilken servicenivå passar ditt företag?
Kontakta oss för närmare information!