Socialt Engagemang

Engströms sponsorskap

Vi på Engströms ser det som en självklarhet att, när möjlighet finns, kunna ge tillbaka av vad vi skapat i överskott genom vårt arbete

Barnen är tyvärr de som råkar mest illa ut vid krig, svält, socialt utanförskap och inte minst när föräldrar av olika anledningar inte har möjlighet att ta ansvar för sina handlingar.

Nedan tre organisationer har vi valt ut som på olika sätt och i olika miljöer verkar för barns bästa. Vi tänker att om alla gör vad de kan kommer våra gemensamma krafter göra skillnad. Med vårat sponsorskap hoppas vi inspirera fler företag att vara med i detta viktiga arbete. 

                                                                                                     

”Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så.

Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.”

                                                                                                                      

ECPAT är en ideell organisation som arbetar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, även kallat barnsexhandel, vilket inkluderar barnpornografi, barnsexturism och trafficking - människohandel med barn i sexuella syften 
               

                          

Vi är glada att vi får vara med och stötta och uppmuntra det enorma arbeta som Joanna Eliasson förestår i Uganda. Arbetet går ut på att främst hjälpa fattiga familjer att behålla sina barn och låta barnen gå till skolan och få en utbildning istället för att de ska behöva jobba redan som 8-9åringar eller än värre att de blir lämnade på gatan.

Ett otrolig arbeta där Joanna gör stora personliga uppoffringar för att hjälpa dessa Barn. Gå gärna in och titta mer på detta arbete på länken. http://www.stepsforward.se/