Leasing

Engströms erbjuder finansieringslösningar i samarbete med DLL. Genom vår finansiering kan ni leasa en produkt/utrustning under en utvald bestämd tidsperiod på t.ex. 15, 24 eller 36 månader. Den juridiska äganderätten finns kvar hos leasinggivaren, vilket innebär att produkten/ utrustningen inte behöver tas upp i balansräkningen ( Dock behöver den tas upp i balansräkningen på koncernnivå).
Fördelar med leasing.

• Avgiften bokförs i takt med den ekonomiska livslängden. Investeringen betalas över tiden och inte vid inköpstillfället.
• Det blir lättare att budgetera.
• Belastar ej bolagets soliditet och likviditet.
• Flexibelt, enkelt med uppgraderingar och tillägg under avtalsperioden.

Snabbt och enkelt
• En kreditupplysning kommer att tas på ert företag.
• Ni blir kontaktad av finansieringsbolaget om ett upplägg.
• Avtal skickas till Er, och signeras med E-signatur.
• Leverans sker av utrustningen och leasingdebiteringen startar.